Березнівська міська рада
Березнівський район, Рівненська область

Як стати волонтером Березнівського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Рівненській області

Як стати волонтером Березнівського районного сектору філії Державної установи «Центр пробації» в Рівненській області

     Відповідно до Положення про організацію діяльності волонтерів пробації, затвердженого наказом Міністерства юстиції ідповідно до України від 17.01.2017 № 98/5, передбачається, що діяльність волонтерів пробації здійснюється відповідно до Закону України «Про волонтерську діяльність» з урахуванням особливостей, визначених Кримінально-виконавчим кодексом України, Законом України «Про пробацію» та нормативно-правовими актами, що регулюють організацію пробації.

    Основним завданням волонтерів пробації є сприяння уповноваженому органу з питань пробації у здійсненні нагляду за суб’єктами пробації та проведенні з ними соціально-виховноїроботи.
Волонтери пробації здійснюють свої повноваження під керівництвом та за завданням уповноваженого органу з питань пробації.

Основні вимоги до кандидатів у волонтери пробації:

 • Бажання працювати та позитивний настрій, стресостійкість, добре розвинені комунікативні навички;

 • Націленість допомагати у вирішенні соціальних питань, забезпечення увагою і спостереженням, проведення тематичних заходів;

 • Вік від 18 років (жінки, чоловіки).

До волонтерської діяльності, пов’язаної з пробацією, не залучаються:

 • особи, які мають не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;

 • особи, які раніше були виключені уповноваженим органом з питань пробації зі складу волонтерів пробації через допущення дій і вчинків, які негативно вплинули на репутацію волонтера пробації, уповноваженого органу з питань пробації, порушили права суб’єктів пробації.

       Залучення особи до волонтерської діяльності, пов’язаної з пробацією, здійснюється уповноваженим органом з питань пробації за письмовою заявою цієї особи після проходження співбесіди з працівником уповноваженого органу з питань пробації та заповнення анкети волонтера пробації.

     Під час співбесіди працівником уповноваженого органу з питань пробації з’ясовуються здатність особи до волонтерської діяльності, пов’язаної з пробацією, її мотивація, досвід роботи, освіта та інші відомості, що характеризують кандидата у волонтери пробації.

     Кандидату у волонтери пробації уповноваженим органом з питань пробації може бути встановлений випробувальний строк до трьох місяців, під час якого вивчаються його моральні та ділові якості.

    Про включення особи до складу волонтерів пробації вноситься запис до журналу обліку волонтерів пробації .

    Уповноважений орган з питань пробації укладає з волонтером пробації, який бере участь у здійсненні нагляду за суб’єктами пробації та проведенні з ними соціально-виховної роботи, договір про провадження волонтерської діяльності, пов’язаної з пробацією.

     За договором одна сторона (волонтер) зобов’язується за завданням іншої сторони (уповноважений орган з питань пробації) особисто безоплатно здійснювати волонтерську діяльність протягом установленого в договорі строку, а уповноважений орган з питань пробації зобов’язується забезпечити волонтеру пробації можливості для здійснення волонтерської діяльності. У договорі може визначатися порядок відшкодування волонтеру витрат, пов’язаних з виконанням договору.

Договір укладається в письмовій формі та має містити:

 • опис волонтерської діяльності (завдання);

 • період провадження волонтерської діяльності;

 • права та обов’язки сторін;

 • відповідальність за заподіяння збитків;

 • умови розірвання договору.

Виключення волонтера пробації зі складу волонтерів пробації здійснюється у випадку:

 • закінчення строку дії договору;

 • розірвання договору в односторонньому порядку за ініціативою однієї зі сторін.

      Волонтерська діяльність у пробації – це велика соціальна відповідальність та певний ризик, тому до здійснення волонтерства можуть бути допущені виключно громадяни, які усвідомлюють це й мають навички вирішення конфліктних і складних ситуацій.

      Ми чекаємо на Вас за адресою: вул. Київська, 9, м. Березне, Рівненської області моб.тел.: 0973034912

 


 


 « повернутися до списку новин