A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Березнівська міська рада
Рівненського району, Рівненської області

Оголошення

Оголошення

Виконавчий комітет Березнівської міської ради подає заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території, що обмежується вулицею Андріївська, 66А  та прилеглими до неї територіями, для будівництва АЗС, автомийки, СТО, готелю, а також для реконструкції технічно-обмінного пункту.

1. Інформація про заявника:

Виконавчий комітет Березнівської міської ради

34600, Рівненська обл., Березнівський р-н, м. Березне, вул. Київська, буд. 5

Тел. 03653-55018, 03653-53608

 (місцезнаходження (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Характеристика документа державного планування:

Вид документа державного планування: детальний план території

Основні цілі документа державного планування:  уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації земельної ділянки формування принципів планувальної організації забудови;

встановлення червоних ліній та ліній регулювання забудови;

визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарногігієнічними нормами;

визначення параметрів забудови земельної ділянки;

забезпечення комплексності забудови території;

організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів;

обґрунтування та визначення джерел шкідливості на території від проектної автозаправної станції, мийки автомобілів та станції технічного обслуговування автомобілів.

Зв’язок з іншими документами державного планування 

Детальний план території розробляється на основі - Генерального плану міста Березне.

3. Якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Умови для реалізації видів діяльності та об'єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст.24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій. Детальні плани територій, (згідно зі ст. 19) зокрема, визначають:

 • функціональне призначення, режим та параметри забудови земельної ділянки, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;
 • черговість та обсяги інженерної підготовки території;
 • систему інженерних мереж;
 • порядок організації транспортного і пішохідного руху
 • порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;
 • межі санітарно-захисних зон, в даному випадку після можливої забудови АЗС, СТО та мийки

4. Визначення ймовірних наслідків, які можуть мати значний вплив при реалізації документа державного планування:

- для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Основні екологічні проблемами: 

 • Атмосферне повітря:

- забруднення атмосферного повітря від джерел шкідливості АЗС та СТО

 • Водні ресурси:

- відсутність моніторингу 

 • Здоров'я населення:

- Шумовий вплив від  мийки та СТО

- Не вставлена санітарно-захисна зона від проектних потужностей підприємства до громадської та житлової забудови.

 • Поводження з відходами

відсутність роздільного збору ТПВ

 • Грунт та надра:

- використання рослинного грунту для будівництва проектних об’єктів

- вплив на грунтові води під час експлуатації

- наявність інженерно – геологічних процесів та явищ (зсуви, карсти, суфозія, кріогенні процеси, тощо)

- для територій з природоохоронним статусом:

відсутні

- транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: відсутні.

5. Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено.

Доцільно приймати рішення щодо зниження або компенсації  існуючих негативних впливів.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища. Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки: аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації. Для аналізу проекту детального плану території, прив’язаного до конкретних територій і які включають, найчастіше однакові джерела впливів, добре підходить"імпактний" метод - метод оцінки впливу на довкілля.

Використання наявних результатів досліджень існуючої АЗС.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Цілі охорони довкіллявідносно виявлених екологічних проблемтериторії

Сфери охорони довкілля Основні виявлені проблеми, пов'язані із проектом ГП

Стратегічні цілі інших актів законодавства, які мають відношення до виявлених проблем

Атмосферне повітря

Вплив АЗС, СТО та мийки на  стан повітря.

Впровадження технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря.

Встановлення санітарно-захисних зон від джерел шкідливості

Водні ресурси

Моніторинг існуючої водопровідної мережі

Моніторинг 

Поводження з відходами

Недосконалість структури санітарного очищення підприємства..

Реформування системи санітарного очищення із встановленням контейнерів для роздільного збору ТПВ

 

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території та (за наявності) проект документа державного планування оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті замовника: https://berezne-miskrada.gov.ua/ з метою одержання та врахування зауважень і пропозицій громадськості. 

9. Усі зауваження і пропозиції, та строки їх подання від громадськості до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки, необхідно надсилати до Березнівської міської ради.

34600, Рівненська обл., Березнівський р-н, м. Березне, вул. Київська, буд. 5

Тел. 03653-55018, 03653-53608

e-mail.: bermrada@gmail.com

Строки подання зауважень та пропозицій:

15 днів з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки (відповідно до пунктів 5, 6 статті 10 Закону України „Про стратегічну екологічну оцінку”) до 15 жовтня 2020 року.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора