A A A K K K
для людей із порушенням зору
Березнівська міська рада
Рівненського району, Рівненської області

Статут міста

 

                                     

Додаток 1

до рішення міської ради

№112 від 28 березня 2007 року

 

С Т А Т У Т

територіальної громади міста Березне

 

ЗМІСТ

Преамбула

 

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Територіальна громада міста Березне.

Стаття 2. Статус міста Березне.

Стаття 3. Адміністративно-територіальний устрій міста Березне.

Стаття 4. Символіка міста Березне.

Стаття 5. Пам'ятні дати територіальної громади міста Березне.

Стаття 6. Відзнаки та почесні звання територіальної громади міста Березне.

Стаття 7. Міста-побратими міста Березне.

 

РОЗДІЛ II. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ БЕРЕЗНЕ

 

Стаття 8. Правові засади здійснення народовладдя у місті Березне.

Стаття 9. Організаційно-правові форми місцевого самоврядування у місті Березне.

Стаття 10. Форми безпосереднього здійснення місцевого самоврядування у місті Березне.

Стаття 11. Загальні збори.

Стаття 12. Місцеві ініціативи.

Стаття 13. Громадські слухання.

Стаття 14. Органи самоорганізації населення міста Березне.

 

РОЗДІЛ III. ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ТА ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ БЕРЕЗНЕ

 

Стаття 15. Березнівська міська рада.

Стаття 16. Березнівський міський голова.

Стаття 17. Сесії Березнівської міської ради.

Стаття 18. Робочі органи Березнівької міської ради.

Стаття 19. Депутатські групи та фракції Березнівської міської ради.

Стаття 20. Апарат Березнівської міської ради.

Стаття 21. Секретар Березнівської міської ради.

Стаття 22. Громадська приймальня депутатів Березнівської міської ради.

Стаття 23. Виконавчий орган Березнівської міської ради.

Стаття 24. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Березне.

Стаття 25. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста  Березне.

 

РОЗДІЛ IV. МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ БЕРЕЗНЕ

 

Стаття 26. Комунальна власність територіальної громади міста Березне.

Стаття 27. Право власності на землю територіальної громади міста Березне.

Стаття 28. Планування та забудова території міста Березне.

Стаття 29. Бюджет міста Березне.

Стаття 30. Місцеві податки і збори у місті Березне

 

РОЗДІЛ V. ОХОРОНА ПРАВОПОРЯДКУ У МІСТІ БЕРЕЗНЕ

 

Стаття 31. Охорона правопорядку у місті Березне.

 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 32. Контроль за виконанням Статуту територіальної громади міста Березне.

Стаття 33. Внесення змін до Статуту територіальної громади міста Березне.

 

 

Преамбула

 

     Березнівська міська     рада     як    повноважний    представник територіальної громади міста Березне,  усвідомлюючи відповідальність    перед   Богом,  державою,   попередніми, нинішнім    та  прийдешніми поколіннями березнівчан, проявляючи повагу до  людини  і  громадянина,  прав,  свобод, честі та гідності членів територіальної громади міста Березне,   піклуючись про    зміцнення    громадянської    злагоди    та забезпечення політичної стабільності у місті Березне, виконуючи волю  територіальної  громади  міста   Березне   щодо забезпечення  належного  життєвого  рівня  березнівчан   та  покращення їх добробуту,    керуючись положеннями  Декларації  про  державний суверенітет України ,  Акту   проголошення   незалежності   України ,  Конституції України ,  Законів  України, Загальної декларації прав людини , Європейської Хартії про місцеве самоврядування,  Європейської Хартії міст, враховуючи історичні,    національно-культурні    та соціально-економічні  традиції  місцевого  самоврядування  у місті Березне,    приймає цей Статут.

 

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Територіальна громада міста Березне

 

     1. Територіальна громада міста Березне  є  первинним  суб'єктом місцевого   самоврядування,   основним   носієм  його  функцій  та повноважень.

 

     2. Територіальна громада міста  Березне  реалізує  свої  владні повноваження    безпосередньо    або    через   органи   місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

 

     3. Територіальна громада міста Березне має право вирішувати усі питання місцевого значення, які пов'язані з життєдіяльністю членів територіальної громади міста Березне, а також розвитком міста Березне, які віднесені  Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування.

 

     4. Територіальна громада міста Березне  створює  належні  умови для діяльності органів самоорганізації населення.

 

     5. Територіальна   громада   міста   Березне  сприяє  зміцненню громадської  злагоди,  забезпеченню  прав  і   свобод   людини   і громадянина,  утворенню  у  місті  Березне гідних людини умов життя, праці і відпочинку.

 

     6. Громадяни України,  які мешкають на території міста Березне, реалізують  своє  право  на  участь  у місцевому самоврядуванні за належністю до територіальної громади міста Березне, яка визначається без  будь-яких  обмежень  і незалежно від їх раси,  кольору шкіри, політичних,  релігійних та інших переконань,  статі,  етнічного та

соціального  походження,  майнового  стану,  терміну проживання на території міста Березне, мовної чи іншої ознаки.

 

     7. Право на участь у  прийнятті  рішень  з  питань  місцевого самоврядування   у   місті  Березне  мають  громадяни,  яким  чинним законодавством України надано право голосу.

 

Стаття 2. Статус міста Березне

 

     Місто Березне є районним центром Березнівського району і згідно з Конституцією України та Законами України  має  відповідні статус та особливості здійснення місцевого самоврядування.

 

Стаття 3. Адміністративно-територіальний устрій міста Березне

 

     1. Територія  міста  Березне  є  складовою  частиною  території України.

 

     2. Територію  міста  Березне  утворюють земельна площа та водні поверхні,  надра  та  повітряний  простір  в   межах   зовнішнього адміністративного  кордону,  затвердженого у встановленому законодавством порядку.

 

     3. Встановлення та зміна меж території міста  Березне вирішується  відповідно до законодавчих актів України.

 

Стаття 4. Символіка міста Березне

 

     1. Офіційними символами міста є його Герб та  Прапор.

 

     2.  Основою Герба міста Березне є зображення у золотому полі синього андріївського хреста, вгорі та внизу  - по зеленому березовому листку , обабіч  - по червоній рогатці (в”їзних воротах).

 

     3. Прапор  міста  Березне  -  це на квадратному  жовтому полотнищі  синій андріївський хрест (ширина рамена  становить 1/7 сторони прапора), у   верхньому та нижньому полях по березовому листку, обабіч – по   червоній рогатці.

 

     4. Опис   та   порядок   використання   офіційної   символіки визначається Положенням, яке затверджує Березнівська міська рада.

 

Стаття 5. Пам'ятні дати територіальної громади  міста Березне

 

     1.   Пам'ятними датами територіальної громади міста Березне є:

     - 28 березня 2007 року - прийняття Статуту територіальної громади міста Березне;

     - Перший день  християнського свята Трійці - День міста Березне;

     - 09 січня 1944 року -  звільнення  Березного  від  німецько-фашистських загарбників;

      -21 грудня  2000 року – Верховна Рада України  прийняла Постанову про віднесення  смт.Березне до категорії міст районного значення.

 

     2. Порядок проведення міських свят встановлює Березнівська міська рада.

 

Стаття 6. Відзнаки та почесні звання територіальної громади міста Березне

 

     1. Особам,   які   зробили   значний   особистий   внесок   у соціально-економічний та культурний  розвиток  міста  Березне,  може бути присвоєне звання "Почесний громадянин міста Березне".

 

     2. Порядок   присвоєння  звання  "Почесний  громадянин  міста Березне" встановлюється Положенням , яке затверджує Березнівська міська рада.

 

     3. Березнівська  міська  рада  може  запроваджувати  інші почесні звання і заохочувальні відзнаки.

 

Стаття 7. Міста-побратими міста Березне

 

     Березне може   мати   міста-побратими.   Вибір   міста-побратима здійснюється   за   рішенням  Березнівської  міської  ради  у встановленому порядку.

 

РОЗДІЛ II. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ БЕРЕЗНЕ

 

Стаття 8. Правові засади здійснення народовладдя у місті Березне

 

     1. Відповідно   до    Конституції    України  народовладдя  у  місті  Березне  здійснюється  безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

 

     2. Організаційно-правові  форми  здійснення  народовладдя   у місті Березне  встановлюються Конституцією ,  законами України,  чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких    встановлена    Верховною    Радою    України   та   іншими нормативно-правовими актами.

 

Стаття 9. Організаційно-правові форми місцевого самоврядування у місті Березне

 

     1. Первинним суб'єктом місцевого самоврядування і носієм усіх його публічних прав є територіальна громада міста Березне.

 

     2. Місцеве  самоврядування   у   місті   Березне   здійснюється територіальною громадою міста Березне як безпосередньо,  так і через Березнівську міську раду,  та її  виконавчий орган.

 

     3. Система місцевого самоврядування у місті Березне включає:

     - територіальну громаду міста Березне;

     - Березнівську міську раду;

     - Березнівського міського голову;

     - виконавчий орган Березнівської міської ради;

     - органи самоорганізації населення.

 

     4. Члени територіальної громади міста  Березне  мають  право  в установленому  порядку  організовувати  і брати участь у загальних зборах,  ініціювати розгляд у раді  будь-якого  питання  місцевого значення,   створювати   органи   територіальної   самоорганізації населення.

 

Стаття 10. Форми безпосереднього здійснення  місцевого самоврядування у місті Березне

 

     1. Територіальна  громада  міста Березне безпосередньо здійснює  місцеве самоврядування шляхом:

     - референдуму;

     - виборів органів і посадової особи;

     - загальних зборів;

     - місцевих ініціатив;

     - громадських слухань.

 

     2. Порядок      безпосереднього      здійснення     місцевого самоврядування у місті Березне визначається  законами  України,  цим Статутом та рішеннями Березнівської міської ради.

 

Стаття 11. Загальні збори

 

     1. Загальні  збори  у  місті  Березне  є  формою безпосередньої участі членів  територіальної  громади  міста  Березне  у  вирішенні питань місцевого самоврядування.

 

     2. Загальні  збори  проводяться  за  місцем проживання членів територіальної громади міста Березне.

 

     3. Рішення загальних  зборів  членів  територіальної  громади міста Березне,  яке прийняте більш, ніж 50 учасниками таких зборів, вважається обов'язковим до розгляду  на  засіданні виконавчого комітету Березнівської міської ради.

 

     4. Рішення  загальних  зборів  членів  територіальної громади міста Березне, яке прийняте більш, ніж 200 учасниками таких зборів, вважається  обов'язковим  до  розгляду  на сесії Березнівської міської ради.

 

     5. Загальні  збори  жителів  за  місцем   проживання   можуть скликатися  Березнівським  міським  головою,  Березнівською міською радою, її виконавчим органом, органами самоорганізації  населення,  місцевими осередками політичних партій  та громадських організацій, депутатами Березнівської   міської   ради   та   ініціативними групами членів територіальної громади міста Березне. Дата, час,  місце проведення зборів та їх порядок денний оприлюднюються в засобах масової інформації.

 

     6. Ініціатори проведення загальних зборів,  рішення яких буде передано  до  розгляду  ради або виконавчого комітету,  за  10  днів  до дня їх проведення повідомляють Березнівського міського голову  про питання, які будуть розглядатися на цих зборах, час і місце їх проведення. Повідомлення повинно бути підтримане  підписами не менш як 50 – мА жителями міста.

 

     7.З розглянутих питань  збори приймають рішення  більшістю голосів  присутніх на зборах відкритим чи таємним голосуванням. Протокол зборів  підписується головою та секретарем зборів і передається до міської ради  для розгляду порядку, вказаному в пунктах 3 та 4 цієї статті.

 

 

Стаття 12. Місцеві ініціативи

 

     1. Члени  територіальної  громади  міста  Березне  мають  право ініціювати розгляд у Березнівській міській раді та її виконавчому органі в  порядку  місцевої  ініціативи будь-якого питання,     віднесеного      Конституцією      України ,  законами  України  та  цим Статутом до  предметів відання місцевого самоврядування у місті Березне.

 

     2. Місцева  ініціатива  оформляється   у   вигляді   письмово викладеної   пропозиції   про   розгляд  відповідного  питання  чи прийняття певного рішення Березнівською міською радою або  її виконавчим органом.

 

     3. Письмові пропозиції,  передані на розгляд виконавчого комітету Березнівської міської ради ,  повинні бути  підписані  не  менш,  ніж  50  членами територіальної громади міста Березне.

 

     4. Письмові пропозиції, передані на розгляд Березнівської міської ради,  повинні  бути  підписані  не   менш,   ніж   100   членами територіальної громади міста Березне.

 

     5. Місцева  ініціатива,  внесена  у  встановленому порядку на розгляд Березнівської міської ради чи її виконавчого органу , підлягає обов'язковому розгляду на відкритому засіданні ради чи її виконавчого органу за обов'язковою участю членів  ініціативної  групи  з  питань місцевої ініціативи.

 

     6. Рішення   Березнівської   міської  ради,  а  також  її виконавчого органу ,  прийняті з питань,  внесених  на  їх розгляд шляхом місцевої Ініціативи, оприлюднюються в порядку,  що визначається відповідною радою при розгляді таких питань.

 

Стаття 13. Громадські слухання

 

     1. Члени  територіальної  громади  міста  Березне  мають  право проводити   громадські   слухання   -  зустрічатися  з  депутатами Березнівської міської ради, Березніським  міським  головою та іншими посадовими особами місцевого самоврядування у місті Березне,  під час яких вони  можуть заслуховувати   вказаних   осіб,  порушувати  питання  та  вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, які належать до відання місцевого самоврядування у місті Березне.

 

     2. Громадські   слухання  з  питань,  віднесених  до  відання Березнівського міського голови та Березнівської міської ради  проводяться не  рідше  одного разу на рік.

 

     3. На громадські слухання,  окрім ініціаторів  їх  проведення або  їх представників,  можуть запрошуватися депутати міської ради, члени її виконавчого органу,  посадові   особи   місцевого   самоврядування, представники органів самоорганізації населення,  міських осередків політичних партій та громадських організацій,  а  також  керівники підприємств   і   організацій,  якщо  їх  діяльність  пов'язана  з питаннями, що обговорюються.

 

     4. Пропозиції,  які  вносяться  за  результатами  громадських слухань,  підлягають обов'язковому розгляду органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

 

     5. Апарат міської ради надає  допомогу  у  підготовці  та проведенні громадських слухань.

 

     6. Про час,  місце проведення та питання,  які виносяться  на громадські  слухання,  члени  територіальної  громади  міста Березне сповіщаються не пізніше як за  10  днів  до  їх  проведення  через засоби масової інформації.

 

     7. Пропозиції  за результатами громадських слухань вважаються внесеними,  якщо за них проголосувало  більше  половини  учасників відповідних громадських слухань.

 

     8. Про  результати  громадських слухань Березнівська міська рада інформує членів територіальної  громади міста Березне.

 

Стаття 14. Органи самоорганізації населення міста Березне

 

     1. Органи   самоорганізації   населення   є   формою   участі територіальної громади міста Березне  у  вирішенні  окремих  питань місцевого значення.

 

     2. Ініціатива  в  утворенні органів самоорганізації населення належить  жителям  відповідної  території   в   межах   юрисдикції територіальної громади міста Березне.

 

     3. Органи самоорганізації населення міста Березне створюються у формі   будинкових,  вуличних,  квартальних  комітетів.  Жителі міста Березне мають право створювати й інші органи самоорганізації.

 

     4. Всі   органи   самоорганізації   населення   міста  Березне, незалежно  від  розмірів  території,  на  якій  вони  утворені  та здійснюють свою діяльність, мають рівний правовий статус.

 

     5. Органи  самоорганізації  населення  міста  Березне  сприяють створенню умов для реалізації кожним  березнівчанином  його  невід'ємного права   на  участь  у  місцевому  самоврядуванні,  функціонують  у взаємодії з територіальною  громадою  міста  Березне,  її  органами, об'єднаннями громадян, політичними партіями, а також розташованими  на  території міста   підприємствами,     установами, організаціями.

 

     6. Порядок  створення  та  діяльність органів самоорганізації населення   визначаються    Законами    України    "Про    місцеве самоврядування  в  Україні", "Про   органи   самоорганізації населення" ,  цим  Статутом  та  рішеннями Березнівської міської ради.

 

     7. Порядок   надання   дозволів    на    створення    органів самоорганізації  населення  та  порядок їх реєстрації визначається Березнівською  міською  радою  відповідно  до  чинного   законодавства України.

 

РОЗДІЛ III. ПРЕДСТАВНИЦЬКІ ТА ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ БЕРЕЗНЕ

 

Стаття 15. Березнівська міська рада

 

     1. Березнівська міська рада є представницьким  органом  місцевого самоврядування у місті Березне.

     Березнівська міська рада є юридичною особою,  має власну печатку, рахунок в банку, символіку, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та нести обов'язки,  бути позивачем  і відповідачем в суді,  господарському, адміністративному суді та мати інші реквізити і повноваження відповідно до законодавства.

 

     2. Березнівська  міська  рада  відповідно  до  статті  25  Закону України  "Про  місцеве  самоврядування  в  Україні"правомочна розглядати і вирішувати питання  загальної  компетенції та  відповідно  до статті 26 зазначеного Закону вирішувати питання виключної компетенції.

    

     3. Порядок  формування  міської ради визначається статтею  45  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

 

     4. Порядок  організації  і  проведення  виборів  депутатів до Березнівської міської ради  проводиться відповідно до Закону України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

 

Стаття 16. Березнівський міський голова

 

     1. Березнівський  міський  голова  є  головною  посадовою  особою територіальної   громади   міста  Березне  і  виконує  повноваження, передбачені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

 

     2. Березнівський  міський  голова головує на засіданнях Березнівської міської ради і очолює  виконавчий  орган  Березнівської  міської  ради.

 

     3. Повноваження Березнівського міського голови визначаються Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”

 

     4. Повноваження  Березнівського  міського  голови   можуть   бути достроково  припинені  в  порядку  і на умовах,  визначених чинним законодавством України.

 

Стаття 17. Сесії Березнівської міської ради

 

     1. Порядок  скликання  та робота сесій Березнівської міської ради визначається  Законом  України  "Про місцеве  самоврядування  в  Україні", Регламентом Березнівської  міської ради.

 

     2. Сесії ради проводяться гласно.  У разі  необхідності  рада може   прийняти   рішення   про  проведення  закритого  пленарного засідання.

 

Стаття 18. Робочі органи Березнівської міської ради.

 

     1. Березнівська міська рада відповідно  до  Закону  України  "Про місцеве  самоврядування в Україні"утворює постійні та тимчасові контрольні комісії Березнівської міської ради.

 

     2. Постійні комісії Березнівської міської ради обираються з числа її депутатів для  вивчення,  попереднього  розгляду  і  підготовки питань,  які  належать  до  її  відання,  здійснення  контролю  за виконанням рішень ради та її виконавчого органу.

 

     3. Тимчасові  контрольні  комісії  обираються  з   числа   її депутатів  для  здійснення  контролю  з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування.

 

     4. Порядок  формування,   функції   та   організація   роботи постійних  комісій,  тимчасових  контрольних комісій ради та інших робочих  органів  визначається  Законом   України   "Про   місцеве самоврядування  в  Україні",  Регламентом Березнівської міської ради та  відповідними  положеннями,  що затверджуються радою.

 

Стаття 19. Депутатські групи та фракції Березнівської міської ради

 

     1. Для  формування   узгоджених   поглядів   з   питань,   що розглядаються  Березнівською  міською  радою,  депутати,  за  взаємною згодою,  можуть  створювати  депутатські групи та об'єднуватися за партійною ознакою у фракції.

 

     2. Депутатські  групи  та  фракції  створюються   на   зборах депутатів, на яких обирається керівник групи або фракції.

 

     3. Керівник  групи  або  фракції  організовує  її  роботу  та представляє  її  у  відносинах  з   іншими   групами,   фракціями, відповідною радою, її органами та посадовими особами.

 

     4. Створення   групи  або  фракції  оформляється  протоколом. Протокол про створення  групи,  фракції  і  списки  депутатів,  що входять до їх складу,  підписуються керівником депутатської групи, фракції і передаються до апарату ради.

 

     5. Депутат ради може бути членом тільки  однієї  депутатської групи, фракції.

 

     6. Березнівський міський голова інформує раду про створення депутатської групи та фракції,  їх склад з внесенням  цієї  інформації  до  протоколу сесії ради.

 

Стаття 20. Апарат Березнівської міської ради

 

     1. Апарат Березнівської  міської  ради  утворюється  радою. Структура, чисельність та витрати на його утримання встановлюються радою за поданням Березнівського міського голови згідно із типовими штатами, передбаченими відповідним рішенням Кабінету Міністрів України.

 

     2. Апарат здійснює організаційне, інформаційне, правове, аналітичне,  матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів та депутатів.

 

Стаття 21. Секретар Березнівської міської ради

 

     1. Секретар  Березнівської міської  ради  обирається  радою  з  числа її депутатів і здійснює функції та повноваження,  що передбачені ст.  50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

 

     2. За   рішенням   Березнівської   міської   ради  на  секретаря Березнівської міської ради може покладатися здійснення й інших повноважень з питань,  пов'язаних з діяльністю Березнівської міської ради та її органів.

 

Стаття 22. Громадська приймальня депутатів Березнівської міської ради

 

Громадська приймальня  депутатів   Березнівської   міської   ради утворюється  Березнівською  міською радою з метою допомоги депутатам у виконанні  своїх  обов'язків.  Порядок  створення  та   діяльність Громадської  приймальні  визначається  відповідним положенням,  що затверджується Березнівською міською радою.

 

Стаття 23. Виконавчий орган Березнівської міської ради

 

     1. Березнівська міська рада має власний  виконавчий  орган,  який формується Березнівською   міською   радою   відповідно  до  Закону України „Про місцеве самоврядування  Україні”

 

     2. Власний    виконавчий    орган   ради   є   підзвітним   і підконтрольним Березнівській міській раді,  а з питань здійснення  ним повноважень  органів виконавчої влади - підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

 

 

Стаття 24. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Березне

 

     1. Березнівська  міська  рада в межах наданих повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

 

     2. Рішення Березнівської міської ради  приймаються  на  пленарних засіданнях більшістю   депутатів  від  загального  складу  ради  в порядку, встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

 

     3. Рішення   Березнівської   міської   ради  нормативно-правового характеру набирають чинності з  дня  їх  офіційного  оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень в дію.

     Рішення Березнівської  міської ради та її виконавчого органу,  що мають   нормативно-правовий   характер,   підлягають    офіційному оприлюдненню через місцеве радіомовлення та розміщення на відповідних інформаційних стендах, або оприлюднюються в газеті „Надслучанський вісник”,  не пізніше тридцяти днів з дня їх прийняття.

     На вимогу  громадян згідно чинного законодавства їм  може  бути  видана копія відповідних актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 

Стаття 25. Відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування міста Березне

 

     1. Органи  та  посадові  особи місцевого самоврядування міста Березне  несуть   відповідальність   за   свою   діяльність   перед територіальною   громадою  міста  Березне,  державою,  юридичними  і  фізичними особами.

 

     2. Притягнення до відповідальності органів та посадових  осіб місцевого  самоврядування  здійснюється  на  підставі  Конституції України  та чинних законів України.

 

     3. Територіальна громада міста Березне в установленому  порядку може  порушити  питання  щодо  дострокового припинення повноважень органів та посадових  осіб  місцевого  самоврядування,  якщо  вони порушують  Конституцію  України або закони України, обмежують права і свободи громадян,  не  забезпечують  наданих  їм

законом повноважень.

 

     4. Порядок   дострокового   припинення   повноважень  органів місцевого  самоврядування  міста  Березне та  їх   посадових   осіб визначається   Законами  України  "Про  місцеве  самоврядування  в Україні" та іншими законами України.

 

     5. Спори  щодо поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб,  що виникають в  результаті  рішень,  дій  чи  бездіяльності органів  та посадових осіб місцевого самоврядування у місті Березне, вирішуються в судовому порядку.

 

РОЗДІЛ IV. МАТЕРІАЛЬНА І ФІНАНСОВА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У МІСТІ БЕРЕЗНЕ

 

Стаття 26. Комунальна власність територіальної громади міста Березне

 

     1. Відповідно  до  Конституції  України  та чинного  законодавства  України територіальній громаді міста Березне належить  право  власності  на  рухоме  і   нерухоме   майно,   що знаходиться в комунальній власності, доходи міського бюджету,  а також майнові права, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності. Перелік об”єктів комунальної власності територіальної громади міста Березне затверджується рішенням сесії ради. Через кожних три роки за результатами інвентаризації він уточнюється.

 

     2. Березнівська   міська   рада   від   імені   та   в  інтересах територіальної  громади  міста   Березне   відповідно   до   чинного законодавства  України  володіє,  користується  та розпоряджається об'єктами  права  комунальної  власності,  в   тому   числі   може передавати  об'єкти  права  комунальної  власності  у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам,  здавати їх в оренду, продавати і купувати, передавати в заставу.

 

     3. Доцільність,  порядок  та  умови відчуження об'єктів права комунальної  власності  визначаються   Березнівською   міською   радою відповідно до законодавства.

 

     4. Об'єкти   права   комунальної  власності  не  можуть  бути вилучені  із  власності  територіальної  громади  міста  Березне   і  передані  іншим суб'єктам права власності без згоди територіальної громади міста Березне або відповідного  рішення  ради,  за  винятком випадків, передбачених законом.

 

Стаття 27. Право власності на землю територіальної громади міста Березне

 

     1. Відповідно до Земельного кодексу України  у комунальній   власності   територіальної   громади   міста   Березне перебувають усі землі в межах міста Березне,  крім земель  приватної та  державної власності,  а також земельні ділянки за межами міста Березне,  право комунальної власності територіальної  громади  міста Березне на які посвідчено відповідними державними актами.

 

     2. Набуття права на землю територіальною громадою міста Березне та передача землі з комунальної власності  державі,  юридичним  та фізичним  особам здійснюється Березнівською міською радою в порядку та на умовах, визначених Земельним кодексом України.

 

Стаття 28. Планування та забудова території міста Березне

 

     1. Березнівська міська рада відповідно до  чинного  законодавства вирішує   питання  планування,  забудови  та  іншого  використання території міста Березне шляхом розробки та затвердження генерального плану,   детального  плану,  місцевих  правил  забудови,  проектів забудови.

 

     2. При плануванні та забудові території міста Березне  Березнівська міська рада враховує державні, громадські та приватні інтереси.

 

     3. Дозволи  на  будівництво  об'єктів в місті Березне надаються виконавчим органом Березнівської міської ради в  порядку,  визначеному чинним законодавством України та рішеннями Березнівської міської ради.

 

Стаття 29. Бюджет міста Березне

 

     1. Бюджет міста  Березне  -  план  формування  та  використання фінансових  ресурсів  для  забезпечення  завдань  і  функцій,  які здійснюються органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

 

     2. Бюджет міста Березне містить в собі надходження і витрати на виконання  повноважень  міського  самоврядування.  Ці надходження і витрати складають єдиний баланс бюджету.

 

     3. Доходи міського бюджету формуються  за рахунок   власних   та   закріплених   доходів у відповідності до Бюджетного кодексу України та Закону України „Про державний бюджет України на відповідний рік”.

 

Стаття 30. Місцеві податки і збори у місті Березне

 

     1. Березнівська міська рада  може  встановлювати,  відповідно  до законодавства  України,  місцеві  податки  і  збори,  визначати їх розміри,  порядок стягнення та надавати пільги окремим  категоріям платників.

 

      2. Кошти  від  місцевих  податків  і  зборів зараховуються до бюджету міста.

 

РОЗДІЛ V. ОХОРОНА ПРАВОПОРЯДКУ У МІСТІ БЕРЕЗНЕ

 

Стаття 31. Охорона правопорядку у місті Березне

 

     1. Охорона правопорядку у місті Березне здійснюється  міліцією та  іншими  правоохоронними органами відповідно до їх компетенції, визначеної чинним законодавством України.

 

     2. У місті Березне відповідно до Закону України „Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону” створюються та діють добровільні громадські формування з охорони громадського порядку.

 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 32. Контроль за виконанням Статуту територіальної громади міста Березне

 

     Контроль за  виконанням  Статуту територіальної громади міста Березне здійснюють Березнівська міська рада, Березнівський міський голова та інші  суб'єкти  в  порядку,  передбаченому  чинним  законодавством України та рішеннями Березнівської міської ради.

 

Стаття 33. Внесення змін до Статуту територіальної громади міста Березне

 

     1. Пропозиції  щодо  внесення  змін  та  доповнень до Статуту територіальної громади міста Березне мають право вносити на  розгляд Березнівської   міської   ради   Березнівський  міський  голова,  депутати Березнівської міської ради, виконавчий орган Березнівської міської ради та члени   територіальної   громади  міста  Березне  шляхом  проведення місцевого референдуму або здійснення місцевої ініціативи.

 

     2. Рішення  про  внесення  змін  до  Статуту   територіальної громади  міста Березне приймаються двома третинами голосів депутатів від загального складу Березнівської міської ради.

 

 

                                 Секретар ради                                                                                              Н.Жолондієвська

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора